elvepadlere

kurs i elveredning

Rescue 3 Norge står for sikkerhet, profesjonalitet og kvalitet.

WRT-REC kurset fokuserer på enkle redningsløsninger og improvisasjon basert på erfaring, ressurser, samt det utstyr du og din gruppe har med i kajakken på tur.

Kursene tilrettelegges avhengig av om du padler elvekajakk, kano eller pack raft. 

WRT-REC går over 2 dager og åpne kurs holdes i Sjoa eller Evje.

Vi tilrettelegger lukkede kurs for dere som padler i en kajakklubb eller er en fast padlegjeng.

Ta kontakt med oss for et lukket kurs.

WRT-PRO er et kurs for rafting guider og elvepadlere med god erfaring på elv.

Kurset er stort sett scenario basert med fokus på større redningsløsninger, basert på mere tilgjengelig utstyr og ressurser.

WRT-PRO går over 3 dager og åpne kurs holdes i Sjoa og Evje.

Vi tilrettelegger lukkede kurs for rafting firmaer og andre grupper som ønsker denne type kurs.

Ta kontakt med oss for et lukket kurs.

RESCUE 3 NORGE

GALLERI