SAR HELO - SWIFTWATER AND FLOOD OPERATIONS FOR SEARCH AND RESCUE HELICOPTER PERSONNEL

3 dagers kurs i søk og redning for HCM-redningsmenn.

SAR HELO kurset er spesielt utviklet for HCM-redningsmenn og for deg som skal søke på opptak.
Fokuset er å utføre tilkomst og redning i strømmende vann og elv, samt å bli godt kjent med farene og kunne risikovurdere disse.

Kurset dekker alle krav til utsjekk elv i samsvar med Nasjonal standard for redningsmenn.

Kurset går grundig igjennom hydrologi, hydrodynamikk og fysiske farer i elv. Elveforståelse er en vesentlig faktor i søk og redning. Vi fokuserer på taktiske og tekniske valg basert på tilgjengelige ressurser, egne ferdigheter og elvas karakter.

Søk og redning i elv er en krevende oppgave hvor kommunikasjon og samarbeid ofte er nøkkelen til en sikker og god innsats. Vi ser på hvordan crewet kan støtte hverandre i risikovurdering og utførelse av innsatsen.

Ved bruk av helikopter ved søk, kan innsatsen bli styrt av særegenheten av å komme tidlig til 0-punkt med relativt lite ressurser. Vi tror på enkle metoder som gir økt sikkerhet, tidsbesparelse og høyere effektivitet.

Ta kontakt med oss for et lukket elveredningskurs for din gruppe.

HEMS/SAR Swiftwater Rescues artikkel fra AirMed&Rescue

RESCUE 3 NORGE

SAR HELO GALLERI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.