SRT - Swiftwater and Flood Rescue Technician

Grunnleggende kurs i sikkerhet, søk og redning for deg med lite erfaring i strømmende vann og elv.

SRT kurset fokuserer på egensikkerhet og elveforståelse. Dette er vesentlig for valg av løsning og utførelse ved søk og redning i elv.

Kurset gir deg mye trening i taktisk svømming og erfaring med tilkomst i elv.

Kontinuerlig risikoanalyse og «stopp for sikkerhet» går igjen under hele kurset, samt kommunikasjon og ledelse.

Søk i elv er vanskelig og potensielt farlig for ressursene som er involvert. Med over 25 års erfaring og et brennende ønske om å bidra til at savnede blir funnet så sikkert og raskt som mulig har vi utviklet prinsipper som virker.

Kurset er dynamisk og utfordrende og går over 4 dager med høyt tempo.

Ta kontakt med oss for et lukket elveredningskurs for din gruppe.

RESCUE 3 NORGE

SRT GALLERI